13/209 Coordinació

És divertit fer 650 quilòmetres per a no res. Arrivar a casa i veure que t'han deixat una carta avançant-te un dia l'horari del metge. Al metge només hi havies d'anar a recollir un informe, que es veu que l'han d'imprimir (no te'l poden enviar per mail) i donar-te'l en mà (no te'l poden fer arrivar per fax). Com que les comunitats autònomes autònomes (algunes) tenen traspassades les competències en sanitat, no és possible consultar l'historial d'un pacient català a Cantàbria perquè, segurament, el sistema informàtic que utilitzin abdues administracions seran diferents.

Els governs deixant-se una pasta en instal·lar sistemes informàtics (ni lliures ni gratuïts) i l'usuari patint-ne les conseqüències. No és meravellós tot plegat?